Søg
Søg Søg

Fradrag for forbedringer

Så skulle alle husstande have fået et ekstra fradrag og dermed penge tilbage for grundskyld for årene '05, '06, '07 og '08. Fradraget er for forbedringer i forbindelse med den oprindelige byggemodning af området. Det endelige beløb afhænger af grundenes størrelse og pengene er tilgået de enkelte husstande med renters rente. Det nye fradrag kommer til at gælde i 30 år.

Det skal dog tilføjes, at for grundene nord for stamvejen er sagen anket, da bestyrelsen ikke mener, at der er taget højde for alle de reelle omkostninger i forbindelse med byggemodningen.

Sagen startede i 2007, da Lars Kaasgaard udarbejdede et brev til Viborg Kommune angående fradrag for de forbedringer, der er lavet i forbindelse med udstykningen af vores parcelhusgrunde.

Bestyrelsen fik svar fra Kommunen, at samtlige parcelhusgrunde, der er udstykket inden for de senere år på Skovbakkevej, havde et beløb på 100.000 kr i fradrag for forbedringer.

Da et beløb på netop 100.000 kr lød lidt pudsigt, bad bestyrelsen om aktindsigt for netop at undersøge, at hver husejer ikke eventuelt kunne få et højere fradrag.

Det endelige svar og dermed også tilbagebetaling af grundskyld er altså nu ved at være afsluttet takket være kasserer Morten Andersen...

 Nyheder


Indkaldelse til Generalforsamling 2024

Hermed indkaldes der til ordinær Generalforsamling i grundejerforeningen den 19. marts 2024 kl. 19.00 i Nykredits lokaler på Holstebrovej 2 i Viborg. Indkaldelse findes ved at trykke...  Læs mere ›

Evaluering af ændring af kontingent og honorering for deltagelse i grønne arbejdsdage.

Forslaget vedr. forhøjelse af kontingentet med 500 kr. og honorering for deltagelse i grønne arbejdsdage (med Viborg gavekort eller lignende) blev vedtaget på Generalforsamlingen i 2021 - link...  Læs mere ›

Grønne arbejdsdage 2024

Grønne arbejdsdage for 2024 er nu fastlagte:   Lørdag den 20. april kl. 09.00-11.00 Onsdag den 29. maj kl. 19.00-21.00  Onsdag den 21. august kl....  Læs mere ›