Søg
Søg Søg

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen er sammensat således:

 

Bestyrelse  Navn   Tlf. Husnr.

Formand Peter Mousing 8661 2761 11

Webmaster Rene Nielsen          2148 0932 61

Kasserer Morten Andersen 8667 6022 66

Kontakt Grønt Udvalg  Mogens Lindal                    7194 1250                46

Sekretær Christian Schou 2522 3496 85

 

1. suppleant Svend Jakobsen 75 

 

Bestyrelsens medlemmer er valgt for 2 år af gangen og bestyrelsens suppleanter er valgt for ét år af gangen.  

Bestyrelsen kan kontaktes samlet ved at skrive til denne email adresse - klik her.

 Nyheder


Indkaldelse til Generalforsamling 2024

Hermed indkaldes der til ordinær Generalforsamling i grundejerforeningen den 19. marts 2024 kl. 19.00 i Nykredits lokaler på Holstebrovej 2 i Viborg. Indkaldelse findes ved at trykke...  Læs mere ›

Evaluering af ændring af kontingent og honorering for deltagelse i grønne arbejdsdage.

Forslaget vedr. forhøjelse af kontingentet med 500 kr. og honorering for deltagelse i grønne arbejdsdage (med Viborg gavekort eller lignende) blev vedtaget på Generalforsamlingen i 2021 - link...  Læs mere ›

Grønne arbejdsdage 2024

Grønne arbejdsdage for 2024 er nu fastlagte:   Lørdag den 20. april kl. 09.00-11.00 Onsdag den 29. maj kl. 19.00-21.00  Onsdag den 21. august kl....  Læs mere ›