Søg
Søg Søg

Grønt udvalg og beplantningsplan

Grønt udvalg vælges for et år af gangen til de årlige generalforsamlingen og sørger i løbet af året for at koordinere grundejerforeningens arbejdsdage for stikvejene, legepladsen mv. I 2011 er der planlagt 4 arbejdsdage, så vi håber på et godt fremmøde!

Grønt udvalg arbejdede i løbet af efteråret 2009 og hen over årsskiftet til 2010 på at visualisere beplantningsplanen for grundejerforeningens grønne områder. Det var et stort arbejde men også nyttigt, da vi nu har en samlet plan samt ikke mindst en gældende planteliste:

Klik her for at se plan over den nuværende beplantning per 1/1 2010.

Klik her for at se planteliste med forklaring til beplantning.

Klik her for at se plan over beplantningen overfor boldbanerne per 1/1 2010

Klik her for at se forslag til ændringer i beplantningen overfor boldbanerne (præsenteret på generalforsamlingen 2010). 

  Nyheder


Indkaldelse til Generalforsamling 2024

Hermed indkaldes der til ordinær Generalforsamling i grundejerforeningen den 19. marts 2024 kl. 19.00 i Nykredits lokaler på Holstebrovej 2 i Viborg. Indkaldelse findes ved at trykke...  Læs mere ›

Evaluering af ændring af kontingent og honorering for deltagelse i grønne arbejdsdage.

Forslaget vedr. forhøjelse af kontingentet med 500 kr. og honorering for deltagelse i grønne arbejdsdage (med Viborg gavekort eller lignende) blev vedtaget på Generalforsamlingen i 2021 - link...  Læs mere ›

Grønne arbejdsdage 2024

Grønne arbejdsdage for 2024 er nu fastlagte:   Lørdag den 20. april kl. 09.00-11.00 Onsdag den 29. maj kl. 19.00-21.00  Onsdag den 21. august kl....  Læs mere ›