Søg
Søg Søg

Afsluttet: Vejchikane etablering - Hastigheds- & trafiktælling

Resultatet af kommunens hastigheds- og trafiktælling sidst på efteråret 2008 kan ses i de vedhæftede filer på denne side.

Undersøgelsen og herefter resultatet fra Kommunen lod vente på sig - Bestyrelsen udarbejdede og rundsendte papirer til alle beboere på Skovbakkevej i maj måned 2008 og ansøgte kommunen om tilladelse til etablering i juni måned 2008 - Det fremskudte tidspunkt samt det faktum, at resultatet fra Kommunen sår tvivl om effekten af en vejchikane, betød, at spørgsmålet om etablering af vejchikaner blev taget op på generalforsamlingen den 3. marts 2009.

Konklusionen blev, at der ikke etableres vejchikaner, da beboerne - ligesom Kommunen - ikke mener, der er et behov på nuværende tidspunkt.

Nedenstående er resultatet fra hastigheds- og trafiktællingen tilsendt fra Kommunen:

 Nyheder


Indkaldelse til Generalforsamling 2024

Hermed indkaldes der til ordinær Generalforsamling i grundejerforeningen den 19. marts 2024 kl. 19.00 i Nykredits lokaler på Holstebrovej 2 i Viborg. Indkaldelse findes ved at trykke...  Læs mere ›

Evaluering af ændring af kontingent og honorering for deltagelse i grønne arbejdsdage.

Forslaget vedr. forhøjelse af kontingentet med 500 kr. og honorering for deltagelse i grønne arbejdsdage (med Viborg gavekort eller lignende) blev vedtaget på Generalforsamlingen i 2021 - link...  Læs mere ›

Grønne arbejdsdage 2024

Grønne arbejdsdage for 2024 er nu fastlagte:   Lørdag den 20. april kl. 09.00-11.00 Onsdag den 29. maj kl. 19.00-21.00  Onsdag den 21. august kl....  Læs mere ›