Søg
Søg Søg

 Grundejerforeningens virke og beføjelser

Grundejerforeningen hedder "Grundejerforeningen Skovbakkevej" og blev stiftet i 2001. I vedtægterne er foreningens formål præciseret, nemlig; "Foreningens formål er, at forestå etablering, drift og vedligeholdelse af veje, stier, fællesarealer og øvrige fælles anlæg i henhold til lokalplan nr. 166, der er tinglyst på medlemmernes ejendomme". I vedtægterne står der endvidere, at enhver ejer er pligtigt medlem af foreningen og dermed pligtig til at betale de til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte bidrag.

Der afholdes generalforsamling én gang om året og det er i marts måned. Foreningen har en bestyrelse på 5 medlemmer. Klik her for at se den aktuelt siddende bestyrelse samt dennes kontaktoplysninger.

Det grønne udvalg

I vores grundejerforening har vi nedsat et Grønt Udvalg, hvis opgave det er at sørge for tiltag, der medvirker til at vores fællesarealer fremstår pæne og velholdte. I den forbindelse er det værd at bemærke, at det Grønne Udvalg fra tid til anden kan bede om din hjælp for at opfylde vores alle sammens ambition om pæne og velholdte fællesarealer. Klik her for at se hvem der aktuelt er med i det Grønne Udvalg samt deres kontaktoplysninger.

 Nyheder


Indkaldelse til Generalforsamling 2024

Hermed indkaldes der til ordinær Generalforsamling i grundejerforeningen den 19. marts 2024 kl. 19.00 i Nykredits lokaler på Holstebrovej 2 i Viborg. Indkaldelse findes ved at trykke...  Læs mere ›

Evaluering af ændring af kontingent og honorering for deltagelse i grønne arbejdsdage.

Forslaget vedr. forhøjelse af kontingentet med 500 kr. og honorering for deltagelse i grønne arbejdsdage (med Viborg gavekort eller lignende) blev vedtaget på Generalforsamlingen i 2021 - link...  Læs mere ›

Grønne arbejdsdage 2024

Grønne arbejdsdage for 2024 er nu fastlagte:   Lørdag den 20. april kl. 09.00-11.00 Onsdag den 29. maj kl. 19.00-21.00  Onsdag den 21. august kl....  Læs mere ›