Søg
Søg Søg

 Grundejerforeningens stier og veje

Stamvejen, boligvejen og stierne i området er etableret af Viborg kommune og i henhold til lokalplanens bestemmelser. Grundejerforeningen forestår vedligeholdelsen af stamvejen, boligvejen og stierne idet de er overdraget fra kommunen. Det er således grundejerforeningen, der skal betale for alle reparationer, hvis der opstår skader på veje og stier i området. Det kan være en bekostelig affære, og en del af det kontingent, I betaler til grundejerforeningen, går derfor til en såkaldt vejfond.

Der er fra kommune og grundejerforening tænkt meget i trafiksikkerhed på Skovbakkevej og alle bør i den forbindelse udvise de nødvendige hensyn i forbindelse med kørsel i området. Kør derfor med lav fart – der er børn i området, og følg de for området gældende parkeringsregler. I lokalplanen står der følgende om parkering: ”Inden for den enkelte ejendom skal der udlægges areal til det antal parkeringspladser, der til enhver tid sikrer, at parkeringsbehovet kan dækkes; dog minimum 1½ p-plads pr. tæt/lav bolig, hvor der er fælles p-pladser og 2 p-pladser pr. tæt/lav bolig i øvrigt”. Det betyder i praksis ,at der på beboernes parcel skal etableres et antal parkeringspladser, der dækker det daglige behov også omfattende plads til trailere og campingvogne.

Det er på foranledning af grundejerforeningen, at der i vinterperioden foretages snerydning og grusning af både vejene og stisystemet, men det er den enkelte husejer, der selv skal sørge for at foretage snerydning og grusning af fortovetNyheder


Indkaldelse til Generalforsamling 2024

Hermed indkaldes der til ordinær Generalforsamling i grundejerforeningen den 19. marts 2024 kl. 19.00 i Nykredits lokaler på Holstebrovej 2 i Viborg. Indkaldelse findes ved at trykke...  Læs mere ›

Evaluering af ændring af kontingent og honorering for deltagelse i grønne arbejdsdage.

Forslaget vedr. forhøjelse af kontingentet med 500 kr. og honorering for deltagelse i grønne arbejdsdage (med Viborg gavekort eller lignende) blev vedtaget på Generalforsamlingen i 2021 - link...  Læs mere ›

Grønne arbejdsdage 2024

Grønne arbejdsdage for 2024 er nu fastlagte:   Lørdag den 20. april kl. 09.00-11.00 Onsdag den 29. maj kl. 19.00-21.00  Onsdag den 21. august kl....  Læs mere ›