Søg
Søg Søg

 Hjemmeside og e-mail adresser

Du kigger i øjeblikket på foreningens egen hjemmeside som løbende opdateres med sidste nye informationer.

Som en praktisk service for alle beboere har vi udover hjemmesiden etableret en fiks og enkel email service. Alle beboere har således en emailadresse, der tilhører kun deres husstand. Email adressen består af husnummeret efterfulgt af @skovbakkevej.dk

Det er problematisk at skrive emailadresser på hjemmesider, da man så ofte får meget spam, men et eksempel på en email adresse med et fiktivt husnummer er: 187@skovbakkevej.dk

Det er en forudsætning, at I har etableret en internetkonto hos en netudbyder. Foreningens email adresse kan naturligvis sættes op til at videresende emails til denne private email adresse, hvis du er interesseret i dette.

Skriv til webmasteren for at få foreningens email videresendt - klik her.   

 Nyheder


Indkaldelse til Generalforsamling 2024

Hermed indkaldes der til ordinær Generalforsamling i grundejerforeningen den 19. marts 2024 kl. 19.00 i Nykredits lokaler på Holstebrovej 2 i Viborg. Indkaldelse findes ved at trykke...  Læs mere ›

Evaluering af ændring af kontingent og honorering for deltagelse i grønne arbejdsdage.

Forslaget vedr. forhøjelse af kontingentet med 500 kr. og honorering for deltagelse i grønne arbejdsdage (med Viborg gavekort eller lignende) blev vedtaget på Generalforsamlingen i 2021 - link...  Læs mere ›

Grønne arbejdsdage 2024

Grønne arbejdsdage for 2024 er nu fastlagte:   Lørdag den 20. april kl. 09.00-11.00 Onsdag den 29. maj kl. 19.00-21.00  Onsdag den 21. august kl....  Læs mere ›